Nieuwe Steen 6 Hoorn

A-Zeven projectontwikkeling heeft plannen om op de locatie van het oude BDO-kantoor aan de Nieuwe Steen 6 in Hoorn plaats te maken voor nieuwe appartementengebouwen. De ambitie is om vier appartementenblokken te bouwen waar in totaal 81 appartementen worden gerealiseerd, bestemd voor koop en sociale huur.

De grote behoefte aan woningen en afnemende behoefte aan kantoorruimte maakt dit een logisch plan. De gemeente Hoorn heeft bovendien een duidelijke ambitie om meer woningen te realiseren.

Participatieproces

A-Zeven projectontwikkeling is eind 2019 gestart met een participatietraject over woningbouwontwikkeling aan de Nieuwe Steen 6. Hierover zijn gesprekken gevoerd met omliggende bedrijven en zijn informatiebijeenkomsten gehouden. De inspraakreacties die we tijdens deze bijeenkomsten hebben ontvangen hebben geleid tot het opstellen van een definitief ontwerp.

Participatiebijeenkomst 17 juli 2023

Maandag 17 juli  hebben A-Zeven prijectontwikkeling, TBE ZA architechten, BRO landschapsarchitecten, de gemeente Hoorn en De Selectie omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een derde inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van de Nieuwe Steen 6 in Hoorn. 

De informatiebijeenkomst vond plaats in de Copernicusschool en is als voortzetting op de eerder georganiseerde bijeenkomsten.

De thema’s die zijn gepresenteerd tijdens de avond hadden betrekking op:

– Het definitieve ontwerp van het gebouw
– Landschap & verkeer (openbare ruimte)
– Het proces en de planning

Benieuwd naar de uitkomsten van de bijeenkomst? Download hieronder het verslag en de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gegeven.

Downloads 
participatiebijeenkomst 17 juli 2023

Downloads
participatieproces

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via e-mail: info@nieuwesteen6.nl
  • Telefonisch contact met omgevingsmanager
    Adi Friedmann via: 06 57 22 22 37

SELECTIE_logo_basic_zwart

logo-azeven-

Aanmelden nieuwsbrief en interesse

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan